Wat zegt de molen?

Molens kunnen boodschappen doorgeven. Vroeger had men nog geen telefoon of internet. De molenaar kon toch berichten doorgeven door de wieken van de molen in een bepaalde stand te zetten. Er zijn verschillende soorten wiekstanden die hieronder verder worden uitgelegd. Ook vandaag kent de molenaar deze wiekstanden en worden ze nog steeds gebruikt. Om de wiekstanden te bekijken moet je vóór de molenwieken staan, met je gezicht naar de wieken toe.

  1. Vreugdestand

Wanneer er iets heel leuks is gebeurd dan zet de molenaar de wieken van de molen in de vreugdestand. Dat kan als er iemand gaat trouwen of als er een kind is geboren.
De bovenste wiek staat dan op 5 over 12.

2. Rouwstand

Als er iemand is overleden, zet de molenaar de wieken in de rouwstand. Iedereen weet dan dat er een dierbare van de molenaar is overleden. In de rouwstand staan de wieken op 5 vóór 12.
Het is gebruikelijk de molen in de rouw naar het huis van de overledene te richten.

3. Korte ruststand

Als de molen voor korte tijd stil staat dan heet dat korte rust. Mensen uit de omgeving weten dan dat de molen  even niet werkt. De wieken staan bij deze wiekstand helemaal recht voor het lijf van de molen als een plus teken +.

4. Lange ruststand

Als de molenaar een paar weken niet werkt heeft hij heel lang rust. Bijvoorbeeld als de molen gerepareerd moet worden of als de molenaar op vakantie is. Mensen uit de omgeving weten dan dat de molen voor langere tijd niet werkt.  De wieken van de molen staan bij lange rust in een kruis.

5. Feeststand

Bij bijzondere feesten zoals Nationale Molendag wordt de molen versierd. Dit doet de molenaar door vlaggen op de molen op te hangen. Op molen De Hoop in Oldebroek doen we dat door lijnen met vlaggetjes tussen de wieken te spannen.

Molentaal in Zuidoost-Nederland

Wiekstanden zijn niet overal in Nederland hetzelfde. IN Zuidoost-Nederland zijn de wiekstanden precies omgekeerd. De vreugdestand daar is wat bij ons de rouwstand is.