Het onderhouden van een molen vraagt niet alleen een enorme inzet van de vrijwilligers maar er is ook geld nodig. Een schilderbeurt aan de buitenzijde bijvoorbeeld. De schilders zijn daar flink wat tijd mee kwijt en er moet voor de hele periode een hoogwerker gehuurd worden. Eén keer in de 25 jaar jaar moet het hele rieten dak worden vernieuwd.
Uw gift aan Stichting Molen de Hoop 1853 is meer dan welkom.

Bankrekening: NL61 TRIO 0197 9320 96

Stichting Molen de Hoop 1853 heeft een ANBI beschikking. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Molen De Hoop is zelfs aangewezen als culturele ANBI sinds 23 juli 2014. 
RSIN 854 225 468.

Belastingvoordeel

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  Zie ook de bijzondere regelingen bij de belastingdienst door op de knop hieronder te klikken.