Willem Flier
Natan Flier

Willem is een jonge molenaar van 1957. In het verleden had hij altijd wel interesse in techniek in al zijn verschijningsvormen en vaag hoorde daar ook molens bij.
Omdat hij getrouwd is met een dochter van een molenaar had hij veel gesprekken met zijn schoonvader en daardoor ontstond er meer belangstelling voor molens.
“Nergens is het liedje ‘daar bij die molen….’ meer van toepassing geweest dan bij mij”, zegt Willem. “Na de eerste restauratie eind jaren 70 heb ik de molen af ten toe eens laten draaien maar het kruien was een crime, dat was alleen niet te doen zo zwaar ging het. Ook zat er geen binnenwerk in en er stonden silo’s omheen, dus alleen bij Noordenwind kon de molen draaien en informatie als: neuten moeten gesmeerd worden, had mij nooit bereikt.’ Toen Willem en Henny in 2014 de gelegenheid kregen om weer naast de molen te komen wonen is hij direct met de molenaarsopleiding begonnen, om zodoende goed met de molen te kunnen omgaan. In zijn vrije tijd is hij meestal te vinden op en rond de molen, om te draaien en voor onderhoud.

Natan is de achter- achterkleinzoon van Kornelis Blaauw, de bouwer van deze prachtige molen. Na jaren van rustig naast een molen wonen, is hij aan de opleiding tot vrijwillig molenaar begonnen. Hij voelt het als een voorrecht dat hij op de molen mag draaien, die zo centraal in hun familiegeschiedenis staat. Natan is nu een van de gediplomeerde molenaars op molen De Hoop.

Wim Timmerman
Henrik Willem Blaauw

Een molen is een bijzondere, door de wind aangedreven industriële machine die in Nederland al honderden jaren worden gebruikt voor allerlei functies.
Behalve het malen van graan en het persen van olie, ook het droogmalen en drooghouden van de polders in Nederland. Houtzaagmolens leverden hout voor het bouwen van de schepen van de VOC. Molens zijn een van de iconen van Nederland.

Wim wil graag een bijdrage leveren om dit belangrijke cultuur historische erfgoed en het oude ambacht in stand te houden door de molen te laten draaien maar ook om bezoekers meer te vertellen over de werking en de functies van deze molen.
Wim is gediplomeerd molenaar.

Toen begonnen werd met de restauratie van molen ‘’De Hoop’’,  werd Henrik Willem enthousiast en is hij begonnen met de molenaarscursus. Molenaar zijn is voor hem niet vreemd, ook Henrik Willem is namelijk nog familie van Kornelis Blaauw. Zijn opa (Hendrik, kleinkind van Kornelis) heeft ook heel wat graan gemalen op molen ’’De Hoop’’. Henrik Willem vindt het daarom extra mooi dat de oude ambacht en techniek van molen ‘’De Hoop’’ niet verloren gaat en dat de molen weer in zijn oude functie terugkeert.
Henrik Willem is molenaar in opleiding.

Uw naam hier?

Wij zoeken nieuwe molenaars om ons team aan te vullen. Of misschien bent u zo gefascineerd door oude technieken en wilt u aan de opleiding tot molenaar beginnen? Kom gerust langs voor een kennismakingsgesprek.