De Stichting

Enkel en alleen het herstel van een monument is geen doel op zich. Wij zoeken naar wat nu nuttig, bruikbaar en interessant is omdat de stichting overtuigd is dat dat alleen duurzame overlevingskansen heeft. Zo werkt beheer en behoud van cultureel erfgoed. Niet alleen conserveren maar vooral doorleven, toekomst creëren.

Stichting Molen De Hoop 1853 is er voor de begeleiding van de renovatie en de werkzaamheden die nodig zijn voor de instandhouding van de molen en de bijgebouwen. Het doel is om de molen weer maal en mengvaardig te maken, waarbij een oud ambacht zijn duurzame waarde kent in de huidige tijd.

Secretaris

De functie van secretaris van het bestuur is momenteel vacant. Een juridische en/of ondernemende achtergrond is een pré. Daarnaast zou het fijn zijn wanneer u molenaar of molenaar in opleiding bent.

Heeft u belangstelling neem dan contact op met een van de andere bestuursleden.

Het bestuur

Fenneken Anneveld – van Wesel
Voorzitter

fenneken@molendehoopoldebroek.nl

Als architect draagt Fenneken cultureel- en industrieel erfgoed een warm hart toe. ‘Om deze molen te beheren en te behouden moet niet alleen de historie herleven maar moet het molencomplex ook een toekomst krijgen’, zegt Fenneken. ‘De mooiste monumenten zijn levende monumenten. Daar wil ik graag aan bijdragen.’

Henny Flier – Blaauw
Penningmeester

henny@molendehoopoldebroek.nl

‘Geboren en getogen bij deze molen is het natuurlijk niet zo vreemd dat ik gedreven ben om De Hoop in stand te houden’, volgens Henny. ‘Vanaf het eerste moment dat er gesproken is over restauratie ben ik er al bij betrokken geweest en heb van stap tot stap mogen meewerken om het project te brengen tot waar het nu is. ‘