Stichting Molen de Hoop 1853, gevestigd aan Zuiderzeestraatweg 252 8096 CJ Oldebroek (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.molendehoopoldebroek.nl
Zuiderzeestraatweg 252
8096 CJ Oldebroek (NL)
06 1482 1727
Wim Timmerman is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Molen de Hoop 1853 Hij is te bereiken via info@molendehoopoldebroek.nl

Deze verklaring is bijgewerkt op 15 februari 2021.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Molen de Hoop 1853 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze (nieuwsbrief)dienst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@molendehoopoldebroek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Molen de Hoop 1853 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Molen de Hoop 1853 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Molen de Hoop 1853) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Molen de Hoop 1853 bewaart uw persoonsgegevens zolang u dat wenst. U heeft uzelf geabonneerd op onze nieuwsbrief en u kunt zichzelf via de opt-out functie op ieder moment zelf weer uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Molen de Hoop 1853 verstrekt nooit gegevens aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting Molen de Hoop 1853 gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@molendehoopoldebroek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Molen de Hoop 1853 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Molen de Hoop 1853 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Molen de Hoop 1853 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@molendehoopoldebroek.nl