Dorps- en boerenoliemolens

Gebruiksklare olie voor huishoudelijk gebruik

Er werd pas olie geslagen als een klant zaad aanbood

Grondstof aangeleverd door de klant

Hoofdzakelijk plaatselijk gewonnen kool- of raapzaad

Betaald voor geleverde arbeid

Voor plaatselijke klanten

Geen opslag

Molenaar was ook olieslager

Geen naslag

Industriële oliemolens

Olie als bestanddeel voor productie van andere producten

De oliemolen was een doorlopend bedrijf

Grondstof aangekocht in grote massa

Hoofzakelijk ingevoerde lijnzaad

Winst uit verkoop van olie en veekoeken

Verkoop aan de industrie

Opslag voor olie en veekoeken

Bediend door maalploeg

Naslag voor de productie van lijnkoek


Bron: (met dank) aan Harry Wijnants van de Napoleonsmolen te Hamont (België)