Stagiaires Gijs en Tim

Alle 3e-jaars leerlingen van het Nuborgh college in Elburg verrichten een maatschappelijke stage van 30 uur. Gijs en Tim zitten op 3-VWO van het Lambert Franckens College.

We hebben ze geleerd hoe molens werken en de geschiedenis er van. Als tegenprestatie hebben zij flink meegeholpen aan het onderhoud van deze bijzondere molen. Bedankt bro’s!