Deze lesbrief is bestemd voor docenten die met hun schoolklas bij molen De Hoop in Oldebroek op bezoek komen.

Het bezoek aan de molen duurt 90 minuten. De groep wordt in drieën verdeeld. De activiteiten vinden plaats op de begane grond, op de eerste verdieping en op de tweede verdieping van de molen. Om daar te komen zijn er twee steile trappen. De stelling buiten op de tweede verdieping is zeven meter hoog. Voor de meesten geen probleem, maar een enkeling heeft hoogtevrees en daar hebben wij begrip voor.

Huisregels: molen De Hoop is de grootste machine van Oldebroek. Veiligheid staat bij ons boven in het vaandel. Daarom willen we graag dat u zorgt voor voldoende begeleiding van uw klas. Dat wil zeggen minimaal één ouder/begeleider op acht kinderen; de docent niet meegerekend. Check ook van te voren of de begeleiders geen hoogtevrees hebben.
Het is de taak van de begeleiders om te helpen alles veilig te laten verlopen. Niet rennen, klimmen of ongevraagd aan dingen zitten. Op de stelling buiten op de 2e verdieping moet iedereen achter de oranje afzet-touwen blijven tenzij de molenaar de wieken heeft stil gezet en deze samen met de kinderen naar de wieken gaat kijken. Tenslotte wil niemand een klap van de molen krijgen.
Bereidt de kinderen en begeleiders er ook op voor dat zij achteruit de trappen af moeten.

Zorg voor dichte schoenen, geen slippers.

Na afloop krijgen de kinderen limonade en er is koffie of thee voor de docenten en begeleiders.

Lesvoorbereiding

Op de docentenpagina van de Hollandsche Molen vindt u lesmateriaal ter voorbereiding van de excursie. Lesbrieven, docentenhandleiding en excursiebladen. Klik hier om naar deze pagina te gaan.
Hieronder vindt u twee filmpjes van de Hollandsche Molen. Een over molens in het algemeen en een over het malen van graan. De filmpjes vormen een grote bijdrage bij de voorbereiding van de excursie.

Wat zijn molens en hoe werken ze? (5:59)

Hoe werkt de korenmolen? (6:28)

En vind u het leuk om in de klas een aantal molen spreekwoorden en gezegden uit te leggen: klik hier.

Na afloop van het bezoek krijgen alle leerlingen een
“molen DOE boekje” mee.

Aan een excursie zijn kosten verbonden. Wij gebruiken de bescheiden opbrengst voor het onderhoud van de molen.